Heb jij al nagedacht over het voorbereiden op je levenseinde 
en het goed afscheid nemen van je leven? Ik help je daarbij!

Telefoon: 06-21335369
E-mail: [email protected]

Ik ben Miranda (1981), getrouwd, moeder van drie dochters en werkzaam geweest in het onderwijs. Uit interesse ben ik mij door opleidingen gaan verdiepen in pastorale zorg voor kinderen en tieners. Telkens hadden onderwerpen als de laatste fase van het leven en rouwverwerking mijn bijzondere aandacht. Voor mij was het een logische stap om door studie meer te leren over stervensbegeleiding. Toen kwam ik er achter dat ik van mijn mededogen in het sterven mijn werk wil maken. Ik wil mensen, jong en oud, helpen hun laatste levensfase vorm te geven zodat goed afscheid nemen van hun naasten en hun leven mogelijk is. Hier is het idee achter Jouw Laatste Wil uit ontstaan.


Veel mensen zijn bang voor de dood, vanwege het mysterieuze dat er aan vastkleeft. Je geboortedag staat vast, maar je sterfdag is nog onbekend. Bij het sterven laat je je dierbaren achter en wat er na het sterven komt is al helemaal onduidelijk. Dat maakt dit misschien wel het moeilijkste aspect is om over te praten. De angst voor de dood heb ik zelf ook ervaren, en komt bij veel meer mensen voor. Daarom heb ik me tevens gespecialiseerd in het coachen bij die angst, dit om als begeleider van Jouw Laatste Wil mensen te kunnen helpen bij alle aspecten die komen kijken bij het vormgeven van iemands levenseinde.Beknopt cv


2016-heden Zorgvrijwilliger/gastvrouw en vrijwilliger interne communicatie in een hospice


2010-heden Coördinator, spreekster, en het verlenen van basis pastorale zorg voor een interkerkelijke vrouwengroep


2005-2014 Lerares Basisonderwijs
Behaalde cursussen en diploma's


2016-heden Nederlandse Gebarentaal, LOI

2016 Introductiecursus Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg

2015 Stervensbegeleiding, Laudius

2015 Coachen bij angst, CIVAS Opleidingen

2013 Kinder- en tienerpastoraat, Stichting Chris

2013 Toerustingscursus pastoraat, EPS

2013 Geloofwaardig spreken, Pauline Verschoor & Gor Khatchikyan

2013 Teach like a champion, CED

2011 Medezeggenschap Raad, Ouders & COO

2011 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, CED i.s.m. GGD

2010 Bovenbouw wie wil dat nou?!, PCBO

2007 Leefstijl voor sociaal- emotionele vaardigheden primair onderwijs, Edu’Actief

2007 Lerares Basisonderwijs (hbo diploma)

2005 Medische Terminologie, LOI

2004 Maatschappelijke Culturele Vorming, ROC Utrecht

2004 Klantgerichtheid, Bibliotheek Rotterdam

2004 Medewerker Informatiedienstverlening (mbo niveau 4 diploma), ROC Utrecht

2003 Stemtraining, Bibliotheek Rotterdam

2002 Apothekersassistente (mbo niveau 4 diploma), ROC Zadkine

2001 EHBO en Reanimatie, ROC Zadkine

2000 Propedeuse Pabo, Ichthus Hogeschool